2022-04-08 12:24Press release

Blekingebo utnämnd till ordförande i Swedish Incubators & Science Parks!

Under fredagens stämma utsågs Anders Cronholm som till vardags representerar Blekinge Business Incubator till styrelseordförande i branschföreningen Swedish Incubators & Science Park, SISP. 

 

SISP är den svenska branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 61 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt har Triple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen.

 

Vad betyder det för dig att bli ordförande för SISP?

Först och främst hedrande! Superspännande samtidigt som jag känner en stark drivkraft för att vara med och förändra och utveckla till det bättre för SISP:s medlemmar.  

 

Vad innebär det för Blekinge?
Frågor som ligger oss nära kommer jag naturligt ha med mig i uppdraget. Vi är en liten region vilket för med sig både fördelar och nackdelar. Det gäller att utnyttja fördelarna mer än att gnälla över nackdelarna!  Men det är viktigt för hela Sverige att vi får till innovativa miljöer över hela landet. Det räcker inte att det sker tillväxt i storstadsregionerna. Jag brinner naturligt för de mindre regionerna! 

 

Vad ser du fram emot med att vara ordförande?

Som ordförande hoppas jag kunna få till en bra dynamik mellan styrelse, medlemmar och det operativa teamet på SISP. Ska bli kul att försöka få till medlemmarnas behov till strategier som SISP kan använda som plattform för att göra det operativa arbetet.  

Finns det några specifika frågor du och styrelsen vill fokusera på framåt?

Under några år har styrelsen tyvärr tvingats ha mycket fokus på rekryteringar, ekonomi och projekt. Nu hoppas vi att de centrala styrelsefrågorna kan vara mer av strategisk karaktär än brandkårsutryckningar! Kan tyckas som ett tråkigt svar men det absolut viktigaste frågorna är de som skapar värde till våra medlemmar och dess bolag. 

 

Vad ser du att SISP som branschförening bidrar med för värde?

Massor! Påverkansarbetet på det nationella/internationella planet. Syns vi inte, så finns vi inte! Möten, besök, motioner, skrivelser, insändare osv. som gjort av SISP tillsammans med våra medlemmar har ett stort värde. Inom branschutveckling finns ERFA-möten och Peer Reviews. Lätt att glömma hur mycket utbyten, återkopplingar och förbättringar som skett via Peers i våra miljöer. 
Iqnite och Step är två andra fantastiska exempel på arbete som bidrar med värde till våra medlemmar. För att inte nämna Sveriges Innovationsriksdag där Sveriges strålkastare sätter sitt ljus på våra medlemmar och de frågor vi dagligen brinner för! 

 

Mer info om SISP:  www.sisp.se

Mer info om BBI: www.b-b-i.seAbout Blekinge Business Incubator

Blekinge Business Incubator, BBI, www.b-b-i.se BBI är en inkubator som riktar sig till företag och idéer som har stor tillväxt-potential.

Contacts

Emma Johansson
Affärsutveckling & Administration
Emma Johansson